Nurova - Çiftlikköy İlçesi

    Yalova, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklime sahip olduğundan bağ-bahçe bitkileri, özellikle de süs bitkileri ve çiçek yetiştiriciliği açısından çok önemli bir merkezdir.

    Çiftlikköy İlçesi, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda bulunmaktadır. Doğusunda Altınova, güneyinde Orhangazi ve batısında Yalova ili ile çevrilidir. Yalova’ya olan uzaklığı ise 5km’dir. Bu bölge içerisinde kalan alan 132 km2’dir. Çiftlikköy batıda Yalova İl merkeziyle birleşik görünmektedir. Doğuya doğru gittikçe derin dik inen akarsuların oluşturduğu alüvyon ovaları ve alçalan tepelik alanlar yer alır. Güneyde 888 rakımlı Karlık Tepesi sınırı oluşturur. İlçenin en yüksek noktası Laledere Köyünün güneyindeki 897m yüksekliğindeki dumanlı Tepedir. İlçenin en önemli iki akar suyu Kılıç deresi ve Balaban deresidir.

    Akrilik kimya ve tekstil sanayinin önde gelen,AK-SA, AK- AL, AK-KİM, AKTOPS, AKENERJİ ve Yalova Elyaf kuruluşları ile diğer yan hizmet veren kuruluşlar ilçede faaliyet göstermektedirler. Taşköprü Beldesi sınırlarında, 160 dönüm arazi üzerine kurulmuş bulunan Yalova Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi’nde. 209 dükkanda, 564 kişi çeşitli meslek dallarında faaliyetlerine devam etmektedirler. (Bu rakamlar, ülke genelinde yaşanan son ekonomik kriz öncesi, 276 dükkanda toplam 1.200 çalışan, şeklinde idi.) Ayrıca fason mal olarak tekstil üretimi yapan çok sayıda atölye, köylere kadar yayılmış, başta ülke ekonomisi olmak üzere, Yalova ili ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Kılıç Köyü sınırlarında Sebze- Meyve dondurulmuş gıda ürünleri tesisleri bulunmaktadır. İlçede sebze-meyve üretiminde büyük ilerleme kaydeden, şoklama şeklinde dondurulmuş ürün üretimi yapan fi rmalar da mevcuttur. Yine buna bağlı olarak, yüksek kapasiteli buzhaneler de faaliyetlerine devam etmektedirler. İlçede, yazlık sitelerin bulunması ve ikinci konut alanı olması nedeni ile; eğlence ve hizmet sektörüne yönelik tesisler mevcuttur. İlçeyi ikiye ayıran Yalova-İzmit karayolunun üzerinde çok amaçlı, her türlü ihtiyacı karşılayabilecek şekilde petrol istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca gün geçtikçe gelişen parke ve lokum imalathaneleri de vardır.