Nurova - Bitki Örtüsü ve İklim

  Yalova, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklime sahip olduğundan bağ-bahçe bitkileri, özellikle de süs bitkileri ve çiçek yetiştiriciliği açısından çok önemli bir merkezdir.

  İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Yalova’nın güneyindeki dik yamaçlar tümüyle gür bir orman örtüsüyle kaplıdır. Geniş yapraklı ağaçların hakim olduğu bu kısımda, iğne yapraklı ağaçlar oldukça azdır. Bu ormanlar il yüzölçümünün % 55’ini kaplamaktadır. Armutlu Yarımadası’nın orta kısımları daha çok meşe ağaçlarının hakim olduğu bir ormanlık alana sahiptir. Orman örtüsünün bileşimine giren unsurların büyük bir kısmı Karadeniz kıyı silsilesinin fl orasına dahildir. Bir kısmı ise Akdeniz fl orasının türleri olarak bu kısma sokulmuştur. Karakteristik türlerin bir araya geldiği kısımlardaki maki topluluğu da buna eklenebilir. Ormanlık alanlarda genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülmektedir. Yalova’daki ormanlardan, çevrenin odun ve kereste ihtiyacı da karşılanmaktadır.


  Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan Yalova, iklimi makro-klima olarak Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır. Bağımsız bir iklim tipinin kalıpları içerisinde değerlendirilmesi imkansızdır. Yalova iklimi, kimi dönemlerde karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır.


  Yalova bölgesinde kuzeyden ve güneyden gelenlerle, sakin nitelikte olmak üzere üç tür hava akımı egemendir. Bunların dışında doğu ve batı rüzgarlarına bağlı hava tipleri de bulunmasına karşın, söz konusu yönlerden gelen kütleler ilçe iklimini etkileyecek kadar önemli değildir. İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır. Yalova’da yıllık ortalama sıcaklık 14.3 santigrat derecedir.


  İlde deniz suyu sıcaklığı; en yüksek Ağustos ayında 22.9 santigrat derece, en düşük Şubat ayında 7.4 santigrat derece olmaktadır. Mart ayı yağış miktarı 742.6 mm’dir. Yıllık yağış ortalaması, çevre illerden İstanbul’da 673.40 mm, Bursa’da 729.28 mm ve Kocaeli’de 784.6 mm’dir. En yağışlı geçen aylar Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır. En az yağışlı olarak geçen ay ise Temmuz ayıdır.


  Uzun dönem meteorolojik verilere göre, yağışlı gün sayısı 135’tir. Yalova’da ortalama rüzgar hızı 1.82 m/sn, hızlı esen rüzgar ise kuzeybatıdır. Yalova, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklime sahip olduğundan bağ-bahçe bitkileri, özellikle de süs bitkileri ve çiçek yetiştiriciliği açısından çok önemli bir merkezdir.